Συνοπτικός διαγωνισμός

25/05/2020

Η Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. (ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.)
προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους προκειμένου να καταθέσουν προσφορές για τα παρακάτω:
«Διανομή κάδων κομποστοποίησης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης προβλημάτων από τη
χρήση τους» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Development of an Action Plan for the
Management of Bio-wastes at the cross- Border Region – LESS WASTE II» το οποίο
χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg IPA CBC “Greece – Republic of North Macedonia
2014-2020” (85% Ευρωπαϊκή Ένωση, 15% Εθνική Συμμετοχή), (Παραδοτέο D.5.1.1)

Για την αναλυτική διακήρυξη κάντε κλικ εδώ