Το Έργο LESS WASTE II

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης για τη διαχείριση των βιο-αποβλήτων στη διασυνοριακή περιοχή

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο γενικός στόχος του έργου LESS WASTE II είναι η προώθηση της πρόληψης των αποβλήτων μέσω της πιο βιώσιμης και αποτελεσματικής διαχείρισης των βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας και μέσω της στόχευσης των οργανικών αποβλήτων από τα αγροτικά και αστικά νοικοκυριά, από μεμονωμένα νοικοκυριά και εστιατόρια, και από τα πράσινα απόβλητα. Οι δράσεις του προγράμματος συνδυάζουν τόσο τις περιφερειακές (κεντρικές) όσο και τις τοπικές (αποκεντρωμένες, διαχωριζόμενες στην πηγή) δράσεις σύμφωνα με τη στρατηγική των τοπικών και περιφερειακών σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων στην περιοχή και αποσκοπούν στη μείωση του όγκου των αποβλήτων που προορίζονται για υγειονομική ταφή (το ποσοστό στόχου για την ανάκτηση του οργανικού κλάσματος των στερεών αποβλήτων στο ελληνικό τμήμα της περιοχής είναι 20% μέχρι το 2020, όταν λήγει το έργο).

Το έργο αφορά τις ευρύτερες προκλήσεις της βελτίωσης των πρακτικών διαχείρισης των αποβλήτων προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τα απόβλητα στην περιοχή και να βελτιωθεί η συνολική αποτελεσματικότητα των πόρων, σύμφωνα με τους στόχους του προγράμματος (Αύγουστος 2015), την οδηγία της ΕΕ για την υγειονομική ταφή και το πακέτο κυκλικής οικονομίας, όπου υιοθετήθηκε από την ΕΕ τον Δεκέμβριο του 2015. Οι προβλεπόμενες δραστηριότητες και εκροές εισάγουν οικιακή κομποστοποίηση και χωριστή συλλογή του οργανικού κλάσματος των αστικών αποβλήτων στους κατοίκους και τους δήμους, παρουσιάζουν νέους και βιώσιμους τρόπους διαχείρισης και επαναχρησιμοποίησης των βιοαποβλήτων στις τοπικές αρχές και τις επαγγελματικές ομάδες μέσω εκδηλώσεων και εκπαίδευσης. Οι δράσεις του έργου βρίσκονται στους δήμους κατά μήκος της λίμνης Πρεσπών και των παρακείμενων πεδιάδων του Ρέσεν και της Φλώρινας, που αντιπροσωπεύουν την πιο χαρακτηριστική περιβαλλοντικά περιοχή, γνωστή για το τεράστιο, ποικίλο και ως επί το πλείστον ανέγγιχτο φυσικό περιβάλλον.

ΕΤΑΙΡΟΙ ΕΡΓΟΥ

ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ Α.Ε (Ελλάδα)
Επικεφαλής εταίρος: Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε
http://www.diadyma.gr
Προϋπολογισμός: 174,351.78 €

Δήμος Πρεσπών (Ελλάδα)
Εταίρος
http://www.prespes.gr
Προϋπολογισμός: 95,297.30 €

Δήμος Αμυνταίου (Ελλάδα)
Εταίρος
http://www.amyntaio.gr
Προϋπολογισμός: 103,625.80 €

Δήμος Φλώρινας (Ελλάδα)
Εταίρος
http://www.cityoflorina.gr
Προϋπολογισμός: 102,342.00 €

Δήμος Ρέσεν (Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας)
Εταίρος
http://www.resen.gov.mk
Προϋπολογισμός: 86,545.80 €

Δημόσια Κοινοτική Επιχείρηση “Proleter” (Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας)
Εταίρος
Προϋπολογισμός: 147,000.00 €

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Προϋπολογισμός:  709.162,68€
Διάρκεια έργου: 24 μήνες
Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 14/06/2018