Διαδικασία σύναψης σύμβασης για το παραδοτέο D 2.1.2

15/12/2020

Διαδικασία σύναψης σύμβασης για το παραδοτέο D2.1.2 του έργου: «Development of an Action Plan for the Management of Bio-wastes at the Cross-Border Region -LESS WASTE II» με τίτλο «Σχέδιο δράσης επικοινωνίας και επικοινωνιακή διαχείριση (παραδοτέο D 2.1.2)» με κωδικό «CN1-S.O 2.2-SC008» το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme “Greece- Republic of North Macedonia 2014-2020» (85% Ευρωπαϊκή Ένωση, 15% Εθνική Συμμετοχή)

Για τη σύμβαση κλικ εδώ