Ανάπτυξη σχεδίου δράσης για τη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας- Β. Μακεδονίας

22/12/2021

Ανάπτυξη σχεδίου δράσης για τη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας- Β. Μακεδονίας.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΑΦΑΣΗΣ Yπεύθυνος προγράμματος (ΔΙΑΔΥΜΑ)

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ Yπεύθυνος έργου Δήμου Πρεσπών

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ κάτοικος Πρεσπών

Έργο : LESS WASTE II Ωφελούμενοι/Δικαιούχοι: Διαχείριση Απορριμάτων Δυτικής Μακεδονίας ( ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.)

Πρόγραμμα: Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG ΙΡΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020

Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG ΙΡΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020/Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.